Game service

سرویس کاهش پینگ مخصوص بازی های آنلاین

امروزه بازی های انلاین مخاطبان زیادی پیدا کرده اند. برای اینکه شما بتوانید بصورت انلاین بازی کنید نیاز به یک پینگ خوب خواهید داشت.

amovpn با توجه به درخواست ها و توجه به نیاز مشترکین خود این سرویس را به دو صورت ارائه میدهد.

اکانت با ip ایران با پینگ  بهتر جهت بازی هایی که محدودیت یا تحریم ندارند.

اکانت با ip اروپا جهت بازی هایی که محدودیت دارند و یا تحریم هستند.