نرم افزار اختصاصی برای ویندوز

ابتدا نرم افزار را دانلود کنید.

پس از نصب نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید.

سپس دکمه اتصال را کلیک کنید.